ประเด็นที่สำคัญในการพิจารณาเสากั้น

ประเด็นที่สำคัญในการพิจารณาเสากั้น

การติดตั้งเสากั้นเพื่อความปลอดภัยในโกดังสินค้าและโรงงาน หากมีการติดตั้งเสากั้นจะสามารถหลีกเลี่ยงการชนกับอุปกรณ์ แท่นเก็บของ หรือเครื่องจักรสำคัญ ๆ เนื่องจากการผิดพลาดในช่วงแรก หรือการทำงานผิดพลาด ฯลฯ เช่น การบังคับรถโฟล์กลิฟต์

ในกรณีดังกล่าวผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องความปลอดภัยภายในสถานทำงาน บทความนี้ขอแนะนำเสากั้นเพื่อความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน ฯลฯ

 

ข้อควรพิจารณาเมื่อซื้อเสา

ข้อควรพิจารณาเมื่อซื้อเสา

สำหรับใครที่กำลังคิดจะติดตั้งเสากั้น สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนการซื้อมีดังนี้

 

งบประมาณ

การใช้เงินลงทุนไปกับอุปกรณ์ความปลอดภัยอาจเป็นเรื่องยาก ดังนั้นสิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาล่วงหน้าว่าเสากั้นที่จำเป็นจะต้องติดตั้งนั้นมีมากน้อยเพียงใด

โดยคำนึงว่าถ้าไม่พึ่งอุปกรณ์ความปลอดภัย เช่น เสากั้น  ตัวอย่างเช่น หากมีสถานที่อันตราย อาจหลีกเลี่ยงอันตรายได้โดยไม่ใช้เสากั้น ด้วยการกำหนดมาตราการที่เข้มงวด หรือปรับเวลาทำงาน จะทำให้ใช้งบประมาณการติดตั้งเสากั้นเฉพาะในพื้นที่สำคัญเท่านั้น

 

ต้องการป้องกันจากอะไร

การติดตั้งเสากั้นนั้น ควรต้องมีความชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการป้องกัน หมายความว่าอะไรที่ต้องการที่จะป้องกัน เช่น ต้องการแค่ในบางสถานการณ์ ซึ่งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยประเภทอื่นที่ไม่ใช่เสากั้นอาจเหมาะสมมากว่า

 

ค่าใช้จ่าย

จุดสำคัญอีกประการหนึ่งคือความถี่ในการรับแรงกระแทก ถ้าเป็นเสากั้นเหล็กนั้น เมื่อมีการกระแทกหลายครั้งต้อง อาจต้องมีการเปลี่ยนใหม่ แต่ถ้าเป็นเสากั้นแบบเสาล้มลุก ซึ่งผลิตจากยางโพลีเมอร์จะทำให้เสากลับคืนสู่รูปร่างเดิมไม่ว่าจะถูกกระแทกกี่ครั้ง จึงสามารถลดต้นทุนได้ในระยะยาว ไม่ก่อให้เกิดสนิม ค่าบำรุงรักษาจึงต่ำ

 

การติดตั้ง

เสาจะต้องติดตั้งโดยฐานรากที่มั่นคง สำหรับทั้งเสาเหล็กและเสาโพลีเมอร์ ให้ตรวจสอบกับผู้ผลิตว่าควรวางรากฐานอย่างไร ผู้ผลิตบางรายทำการสำรวจไซต์ก่อนการติดตั้ง ต้องใช้ความระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าคอนกรีตจะไม่ฉีกขาดในกรณีที่เกิดการชนหรือกระแทก

 

จากที่ได้กล่าวถึงความสำคัญของเสากั้น รวมไปถึงการแนะนำเสากั้นในสถานการณ์ต่างๆ ดังนั้นจำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบว่าเสากั้นนั้นจำเป็นจริง ๆ ในสถานที่ที่วางแผนจะติดตั้งหรือไม่ และราคาเท่าไหร่ในระยะยาว

การติดตั้งเสาไม่สามารถทำด้วยตัวเองได้ จึงต้องหาช่างผู้เชี่ยวชาญ